Rokraksts un panākumi

Kā raksta panākumiem bagāti cilvēki? Viņu rokraksti ir dažādi, sākot no pavisam nesalasāmiem līdz kaligrāfiski glītiem. Tomasam Edisonam, piemēram, ir ļoti akurāts rokraksts.

Kas tiem visiem kopīgs? Ir iezīmes, kuras parādās veiksmīgu cilvēku rakstītajā un nav sastopamas par sevi slikti domājošo rokrakstā.

Panākumu iezīmes:

 • Augsta pašcieņa

 • Augsti mērķi

 • Neatlaidība

 • Uzņēmība

 • Optimisms

 • Entuziasms

 • Spēcīgas fiziskās dziņas

 • Integritāte, godīgums

Papildinošās:

 • Tieksme pēc atbildības

 • Inteliģence

 • Dziļas un paliekošas emocijas

 • Iztēle

 • Diplomātija

 • Elastīgums

 • Humora izjūta

 • Zinātkāre

 • Pašpaļāvība

 • Lepnums

Cilvēki, kuriem piemīt pilnīgi visas uzskaitītās iezīmes, ir sastopami ļoti reti - vieta attīstībai, par laimi, mums ir atstāta daudz. Jo vairāk iezīmju ir atrodamas un jo spēcīgāk tās izteiktas rokrakstā, jo ar lielāku pārliecību varam teikt, ka cilvēks kaļ savu laimi un viņam tīri labi padodas.

Sadarbībā ar TV raidījuma "Vai Tu esi gudrāks par 5klasnieku?" veidotājiem, izveidoju savu versiju par apnākumiem bagāta cilvēka rokrakstu. Tajā es ieliku visu labo, ko zinu par attīstošajām iezīmēm, kā arī raudzījos, lai neparādās nekas, kas varētu traucēt.

Sasniegumu iezīmes rokrakstā

Attēlā redzamais veiksmīgais fonts ir iegūstams pie raksta autora.

Kādēļ mums ir interesanti, kā raksta bagāti cilvēki? Ja mēs nevēlamies uzlabot savu dzīves līmeni, protams, tas mūs nemaz neinteresē. Tādēļ es neatkārtošu, ka, mainot savu rokrakstu, mainās domāšana, mainās rīcība un mainās dzīve. Katrs pats izvēlas, kādam rakstības stilam sekot, attiecīgi - cik ienākumu gūt, cik labu draugu redzēt sev apkārt un cik prieka baudīt.

 

Panākumu burti veiksminiekiem
© Kārlis Šulcs 2006-2014. Visas tiesības aizsargātas.
Jaunākie labojumi 03.01.2008. Atsauksmes sūtīt autoram.